خدمات CIP


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

لطفا جهت رزرو پروازهای ورودی تاریخ و ساعت ورود به تهران لحاظ شود.


اطلاعات مسافران


*

هزینه خدمات CIPهزینه خدمات ترانسفرشماره کارت بانک پارسیان: 6221061070532280 آقای بهمن ارجمندی
شرکت رامیلا سیر در خصوص صدور یا عدم صدور ویزا مسئولیتی ندارد، هزینه مذکور صرفا جهت اقدام به (خدمات) اخذ ویزا می باشد.
چنانچه مسافر شما نیاز خدمات ویژه (ویلچر) دارند حتما در قسمت ملاحظات ذکر شود.